Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3206
Ime enote: Dol pri Gornjem Gradu - Cerkev Marijinega darovanja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Marijino darovanje
Tekstualni opis enote:
V tlorisu pravokotna podolžna ladja ima predzidan pravokoten zvonik. Ožji in nižji je triosminsko zaključen prezbiterij s prizidano pritlično zakristijo na jugu. Čas nastanka začetek 17. stol.
Datacija enote: 
prva četrtina 17. stol., tretja četrtina 19. stol., 1868-1873
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NOVA ŠTIFTA
Občina: GORNJI GRAD
Lokacija:
Pravilno orientirana cerkev stoji na gozdnatem griču, južno nad cesto Dol - Šmiklavž.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje, Ur.l. SRS, št. 27/87-1324, Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 5/2000-44, Ur.l. RS, št. 69/2000-3282, 103/2004-4434, 68/2012-2673
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 18.7.1987 -
 
©Register kulturne dediščine