Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 324
Ime enote: Limbarska Gora - Cerkev sv. Valentina
  Fototeka INDOK: 1991, Damjan Gale
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, romarska cerkev, zvonik, sv. Valentin
Tekstualni opis enote:
Baročna cerkev iz okoli 1730 s samostojnim zvonikom. Izjemna je notranjost z razgibanim tlorisom in kvalitetno osvetljavo centralnega prostora. Sočasne iluzionistične poslikave dveh kapel, ostale freske M. Koželj, 1867-68. Baročna oprema.
Datacija enote: 
druga četrtina 18. stol.
Avtor(ji): 
Gregor Maček ml. (arhitekt; ok. 1730), Franc Jelovšek (slikar; ok. 1730), Matija Koželj (slikar; 1867)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LIMBARSKA GORA
Občina: MORAVČE
Lokacija:
Cerkev stoji na temenu Limbarske gore. Je pravilno orientirana. Za prezbiterijem stoji samostojen čokat zvonik.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Območja in Cerkve sv. Valentina na Limbarski gori za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3833, 46/2005-1874
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine