Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 330
Ime enote: Ljubljana - Arhiv Slovenije
  Fototeka INDOK: 1991, Damjan Gale
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
palača, šola
Tekstualni opis enote:
Poznobaročna palača je bila sezidana 1773-1777 po načrtih G. Gruberja za potrebe šole. Fasada, dekorirana v kitastem slogu, je bila v 19. stol. podaljšana za tri osi. V notranjosti bogato stopnišče, štukature, kapela s slikarijami M. J. Schmidta.
Datacija enote: 
druga polovica 18. stol., 1773-1777, prva četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Gabriel Gruber (arhitekt; 1773-1777), Janez Andrej Herrlein (slikar; 1786), Johann Martin Schmidt (slikar; 1785)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Zvezdarska ulica 1. Palača stoji na južnem robu srednjeveškega mesta in Levstikovega trga.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in zgod. spomenik ter naravno znamenitost, Ur.l. SRS, št. 5/86-297, 27/89-1472, Ur.l. RS, št. 105/2001-5125
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/22/1986 -
 
©Register kulturne dediščine