Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3326
Ime enote: Donačka Gora - Cerkev sv. Donata
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
romarska cerkev, podružnična cerkev, sv. Donat
Tekstualni opis enote:
Cerkev zgrajena 1720-30, 1843 obokana. Ladji z zaobljenimi vogali in stolpičem sledi ožji, apsidalni prezbiterij z zakristijo. Baročna oprema iz 18. stol., slike A. Lerchinger.
Datacija enote: 
16. stol., prva polovica 18. stol., 1720-1730, druga četrtina 19. stol., 1843
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DONAČKA GORA
Občina: ROGATEC
Lokacija:
Orientirana cerkev stoji na južnem obronku Donačke gore.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah, Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 35/90-1826
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 13.10.1990 -
 
©Register kulturne dediščine