Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 333
Ime enote: Ljubljana - Cerkev sv. Nikolaja
  Fototeka INDOK: 1991, Damjan Gale
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, stolnica, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote:
Dvostolpna cerkev, sezidana 1700-1708 po načrtih Andrea Pozza kot baročna dvorana s križiščem in prvotno navidezno kupolo. Bogata notranja oprema in iluzionistična poslikava G. Quaglie (1703-1706).
Datacija enote: 
prva četrtina 18. stol., 1700-1708, druga četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Andrea Pozzo (arhitekt; 1700-1708), Matej Medved (gradbenik; 1841), Tone Demšar (kipar; 1996), Mirsad Begić (kipar; 1996), Giulio Quaglio (slikar; 1703-1706), Matevž Langus (slikar; ok. 1850), Franc Jelovšek (slikar; 1718-1731)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Ciril-Metodov trg. Cerkev stoji nad Pogačarjevim trgom med škofijsko palačo in župniščem ter Semeniščem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Stolnice sv. Nikolaja v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 99/2008-4207
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11/1/2008 -
 
©Register kulturne dediščine