Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 340
Ime enote: Ljubljana - Grad
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad
Tekstualni opis enote:
Grad je zgodovinska lokacija in prezidan stavbni kompleks (1964-1998), razvit iz poznosrednjeveške utrdbene zasnove, z ohranjeno gotsko kapelo in trakti iz obdobja renesanse, baroka in 19. stol.
Datacija enote: 
druga četrtina 12. stol., 1144, 15. stol., 1489, 16. stol., 17. stol., sredina 19. stol., 1848, druga polovica 20. stol., 1964-1998
Avtor(ji): 
Boris Kobe (arhitekt; 1940-1950), Edo Ravnikar ml. / Arhitekturni biro Ambient (arhitekt; 1975-2006), Majda Kregar / Arhitekturni biro Ambient (arhitekt; 1975-2006), Miha Kerin / Arhitekturni biro Ambient (arhitekt; 1975-2006)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Grad stoji na severozahodnem robu slemena grajskega griča nad srednjeveškim jedrom mesta Ljubljane.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in zgod. spomenik ter naravno znamenitost, Ur.l. SRS, št. 5/86-297, 27/89-1472, Ur.l. RS, št. 105/2001-5125
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.1986 -
 
©Register kulturne dediščine