Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3401
Ime enote: Svetinje - Cerkev Vseh svetnikov
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, Vsi svetniki
Tekstualni opis enote:
Baročno preprosto podeželsko cerkev sestavljajo zvonik pred Z fasado, pravokotna ladja in nižji ter ožji tristrano zaključen prezbiterij.
Datacija enote: 
druga četrtina 18. stol., 1730
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SVETINJE
Občina: ORMOŽ
Lokacija:
V središču zaselka Svetinje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ormož, Uradni vestnik Občine Ormož, št. 21/2017-9
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 9.3.2017 -
 
©Register kulturne dediščine