Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3419
Ime enote: Legen - Cerkev sv. Jurija
  Fototeka OE Maribor: 2000, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, grob, skeletni pokop, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Romanska cerkev z vzhodnim zvonikom iz 2. polovice 13. stol. na temeljih predromanske in zgodnjeromanske cerkve, z baročno in kasnejšo opremo. Ostanki predromanske cerkve in grobov ketlaške kulture (9.-10. stol.) so prezentirani pod stekleno ploščo.
Datacija enote: 
zgodnji srednji vek, druga polovica 13. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LEGEN
Občina: SLOVENJ GRADEC
Lokacija:
Cerkev stoji na robu gozda, v razloženi vasi na platoju nad Mislinjsko dolino.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec, Ur.l. RS, št. 26/2016-1060
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/23/2016 -
 
©Register kulturne dediščine