Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 343
Ime enote: Ljubljana - Grobnica narodnih herojev
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grobnica
Tekstualni opis enote:
Kamnit sarkofag z reliefi in napisi na granitnem podstavku stoji sredi zazelenjenih površin in ob granitnem pokrovu grobnice v izteku Župančičeve ulice (E. Mihevc, B. Kalin, 1949).
Datacija enote: 
sredina 20. stol., 1949-1952, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Edvard Mihevc (arhitekt; 1949), Boris Kalin (kipar; 1949)
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Ob Šubičevi ulici, na južni strani Trga narodnih herojev, zahodno od skupščine RS.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za zgodovinske spomenike, Ur.l. SRS, št. 33/83-1361
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 23.10.1983 -
 
©Register kulturne dediščine