Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3445
Ime enote: Veliko Tinje - Cerkev sv. Petra in Pavla
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, nagrobnik, sv. Peter in Pavel
Tekstualni opis enote:
Prvotno romanska, gotizirana, 1692 obokana, 1880 podaljšana enoladijska cerkev s kapelo na severni in s čokatim zvonikom na južni strani. Na fasadi poznogotska freska sv. Krištofa in vzidani rimskodobni kamni. Oprema je delo Holzingerjeve delavnice.
Datacija enote: 
rimska doba, sredina 13. stol., 1251, pozni srednji vek, zadnja četrtina 17. stol., 1692, zadnja četrtina 19. stol., 1880
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKO TINJE
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
Lokacija:
Cerkev stoji v sredi vasi Veliko Tinje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica, Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.3.2013 -
 
©Register kulturne dediščine