Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3535
Ime enote: Zreče - Cerkev Matere božje na Brinjevi gori
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, romarska cerkev, Mati božja
Tekstualni opis enote:
Pravilno orientirana cerkev z v tlorisu pravokotno ladjo z nadzidanim zvonikom iz 1833 in apsidalno zaključenim prezbiterijem iz 1769 z zakristijo na jugu. Oprema je iz 19. stol., stenske poslikave iz druge tretjine 18. stol. in 1911.
Datacija enote: 
tretja četrtina 18. stol., 1769, druga četrtina 19. stol., 1833
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZREČE
Občina: ZREČE
Lokacija:
Cerkev stoji na vrhu Brinjeve gore, severovzhodno nad Zrečami.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Zreče, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013-75
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/22/2013 -
 
©Register kulturne dediščine