Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3555
Ime enote: Avče - Cerkev Marije Snežne
  Fototeka OE Nova Gorica: 2009, Robert Červ
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, romarska cerkev, zvonik, Marija Snežna
Tekstualni opis enote:
Enoladijsko cerkev so začeli graditi konec 15. stol., prezbiterij je bil 1515 obokan z rombasto-zvezdastim obokom. V osi zahodne fasade s šilastim portalom in rozeto je samostojen zvonik. Leseni kipi gotskega krilnega oltarja, baročna oprema.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 15. stol., prva četrtina 16. stol., 1515
Avtor(ji): 
Jernej iz Loke (slikar; ok. 1530)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: AVČE
Občina: KANAL
Lokacija:
Cerkev stoji v zaselku Nadavče, vzhodno nad vasjo Avče.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinski spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica, Uradno glasilo (Gorica), št. 8/85-275
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 28.8.1985 -
 
©Register kulturne dediščine