Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3597
Ime enote: Bukovo - Cerkev sv. Lenarta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Lenart
Tekstualni opis enote:
Cerkev iz 18. stol. sestavljajo: triosminsko zaključen prezbiterij, širša pravokotna ladja in zvonik. Med opremo iz 19. stol. spada lesen oltar delo idrijskih delavnic.
Datacija enote: 
18. stol., prva četrtina 20. stol., 1921
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BUKOVO
Občina: CERKNO
Lokacija:
Cerkev stoji na mali vzpetini Z od vasi Bukovo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, Ur.l. SRS, št. 16/86-791, 17/88-944, Ur.l. RS, št. 56/93-2057, 45/97-2470, 131/2003-5607, 45/2007-2487, 115/2007-5744
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 26.4.1986 -
 
©Register kulturne dediščine