Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3598
Ime enote: Cerkno - Cerkev sv. Ane
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Ana
Tekstualni opis enote:
Cerkev sestavljajo pravokoten prezbiterij, širša pravokotna ladja in zvonik, ki stoji severno ob vhodni fasadi. 1714. leta sezidano cerkev velja pripisati G. Mačku. Notranja oprema je bogata.
Datacija enote: 
prva četrtina 18. stol., 1714
Avtor(ji): 
Matija Maček (arhitekt; 1714), Maša Bersan (slikar; 2003), Jakob Raspet (podobar; ok. 1866)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: CERKNO
Občina: CERKNO
Lokacija:
Cerkev stoji sredi Cerknega.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, Ur.l. SRS, št. 16/86-791, 17/88-944, Ur.l. RS, št. 56/93-2057, 45/97-2470, 131/2003-5607, 45/2007-2487, 115/2007-5744
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 26.4.1986 -
 
©Register kulturne dediščine