Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3608
Ime enote: Col - Cerkev sv. Lenarta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, znamenje z nišo, sv. Lenart
Tekstualni opis enote:
Cerkev je bila pozidana leta 1896 na starejših osnovah po načrtih J. Štrajnerja. Sestavljajo jo pravokotno zaključen prezbiterij, širša in višja ladja s stranskima kapelama in zvonik, vključen v glavno fasado. V stopnišču je vzidano znamenje z nišo.
Datacija enote: 
prva četrtina 17. stol., 1609, zadnja četrtina 19. stol., 1896, prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
J. Štrajner (arhitekt; 1896-1905)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: COL
Občina: AJDOVŠČINA
Lokacija:
Cerkev stoji sredi vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine