Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3616
Ime enote: Črni vrh nad Idrijo - Cerkev sv. Jošta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Jošt
Tekstualni opis enote:
Cerkev iz 19. stol. sestavljajo trostrano zaključen prezbiterij, širša pravokotna ladja in zvonik. Krita je z opečnimi zarezniki. Od prvotne opreme je ohranjen baročni oltar v prezbiteriju.
Datacija enote: 
tretja četrtina 16. stol., 1570, druga četrtina 17. stol., 1635, druga četrtina 20. stol., 1948
Avtor(ji): 
Janez Valentinčič (arhitekt; 1964), Vinko Glanz (arhitekt; 1946), Ivo Kovač (slikar; 1951)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČRNI VRH
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Cerkev stoji sredi vasi Črni vrh.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, Ur.l. SRS, št. 16/86-791, 17/88-944, Ur.l. RS, št. 56/93-2057, 45/97-2470, 131/2003-5607, 45/2007-2487, 115/2007-5744
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 26.4.1986 -
 
©Register kulturne dediščine