Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3635
Ime enote: Dutovlje - Cerkev sv. Jurija
  Fototeka OE Nova Gorica: 2009, Majda Kunst
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Poznorenesančna triladijska cerkev z emporami v nadstropju, s triosminsko zaključenim prezbiterijem, v katerem je kvaliteten marmornat oltar. Ob pročelju zvonik oglejskega tipa. Kropilni kamen z grbom družine Della Torre in letnico 1569.
Datacija enote: 
tretja četrtina 15. stol., 1450, tretja četrtina 16. stol., 1569, druga četrtina 18. stol., 1740
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DUTOVLJE
Občina: SEŽANA
Lokacija:
Cerkev stoji sredi vasi Dutovlje, severno ob glavni cesti skozi vas.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, Uradne objave (Primorske novice), št. 13/92-68, Ur.l. RS, št. 68/95-3115, 4/96 (popravek), 26/2014-1079
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/25/1992 -
 
©Register kulturne dediščine