Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3636
Ime enote: Kreplje - Cerkev sv. Notburge
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Notburga
Tekstualni opis enote:
Cerkev iz 18. stol. sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij, pravokotna ladja, ki je še krita s skriljem, in zvonik. Zahodna fasada je na vogalih baročno zaobljena. Notranja oprema je baročna.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Miha Tavčar (arhitekt; 1740-1750), Ivan Brundula (oblikovalec notranje opreme; 1997)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KREPLJE
Občina: SEŽANA
Lokacija:
Cerkev stoji v severovzhodnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine