Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3645
Ime enote: Gabrovica pri Komnu - Cerkev sv. Petra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, pokopališče, sv. Peter
Tekstualni opis enote:
Baročna cerkev z letnico 1780 na vhodnem portalu. Tristrano zaključenemu prezbiteriju sledi nižja pravokotna ladja z zvonikom ob južni strani glavne fasade. Zakristija ob južni steni ladje.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 18. stol., 1780
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GABROVICA PRI KOMNU
Občina: KOMEN
Lokacija:
Cerkev s pokopališčem stoji v severovzhodnem delu vasi. Pred njo se formira križišče z drevesi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine