Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3677
Ime enote: Hruševje - Cerkev sv. Danijela
  Fototeka OE Nova Gorica: 2010, Majda Kunst
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Danijel
Tekstualni opis enote:
Zgodnjebaročno cerkev sestavljajo v enotno lupino ujeta tristrano zaključen prezbiterij, ladja pravokotnega tlorisa in zvonik s čebulasto streho pred vhodom (prizidan 1793). Na kamnoseško obdelanem glavnem portalu sta letnici 1633 in 1888.
Datacija enote: 
druga četrtina 17. stol., 1633, druga polovica 19. stol., 1888
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HRUŠEVJE
Občina: POSTOJNA
Lokacija:
Cerkev stoji na griču sredi gručastega jedra vasi Hruševje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Postojna, Uradne objave (Primorske novice), št. 29/84-337, Ur.l. RS, št. 30/91-1261
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/22/1984 -
 
©Register kulturne dediščine