Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3690
Ime enote: Idrija - Cerkev sv. Antona s Kalvarijo
  Fototeka INDOK: 1995, Ciril Velkovrh
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Anton Padovanski, kalvarija
Tekstualni opis enote:
Pravilno orientirana cerkev, zgrajena 1678 in posvečena zavetniku rudarjev. Sestavljajo jo ravno zaključen prezbiterij, v tlorisu pravokotna ladja, zvonik (1805). Nad njo je Kalvarija s 13. postajami križevega pota in kapelo Kristusovega vstajenja.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 17. stol., 1678, tretja četrtina 18. stol., 1766, prva četrtina 19. stol., 1805, prelom 19. stol. in 20. stol., 1881, 1904
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IDRIJA
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Cerkev stoji na Rožnem hribu vzhodno nad Idrijo, zahodno od nje se vzpenja Kalvarija.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, Ur.l. SRS, št. 16/86-791, 17/88-944, Ur.l. RS, št. 56/93-2057, 45/97-2470, 131/2003-5607, 45/2007-2487, 115/2007-5744
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/26/1986 -
 
©Register kulturne dediščine