Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3691
Ime enote: Idrija - Cerkev sv. Trojice
  Fototeka INDOK: 1995, Ciril Velkovrh
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Trojica
Tekstualni opis enote:
Podružnična cerkev, pozidana 1500 v gotskem stilu (posvečena l. 1631). Triosminsko zaključenemu prezbiteriju sledita pravokotna ladja in zvonik. Pozlačena lesena oltarja sta iz 1688, oljna slika Marijinega kronanja pa iz 1703, avtor C. Reselfeld.
Datacija enote: 
prva četrtina 15. stol., 1500
Avtor(ji): 
Anton Knez (arhitekt; 1629), Franc Kvaternik (arhitekt; 1981-1984), Lojze Čemažar (slikar; 1983)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IDRIJA
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Cerkev stoji na pobočju, severno nad glavnim trgom v Idriji.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, Ur.l. SRS, št. 16/86-791, 17/88-944, Ur.l. RS, št. 56/93-2057, 45/97-2470, 131/2003-5607, 45/2007-2487, 115/2007-5744
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 26.4.1986 -
 
©Register kulturne dediščine