Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3692
Ime enote: Idrija - Cerkev Žalostne Matere božje
  Fototeka INDOK: 1995, Ciril Velkovrh
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
pokopališka cerkev, Žalostna Mati božja
Tekstualni opis enote:
Cerkev s polkrožno apsido in pravokotno ladjo z ravnim stropom, zgrajena l. 1938 (arhitekt C. Dalla Valle). Notranja oprema je iz porušene cerkve sv. Križa (Mali Marof). Notranjost obnovljena l. 1992.
Datacija enote: 
druga četrtina 20. stol., 1938, zadnja četrtina 20. stol., 1992
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IDRIJA
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču, jugovzhodno od Idrije.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, Ur.l. SRS, št. 16/86-791, 17/88-944, Ur.l. RS, št. 56/93-2057, 45/97-2470, 131/2003-5607, 45/2007-2487, 115/2007-5744
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/26/1986 -
 
©Register kulturne dediščine