Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3698
Ime enote: Brce - Cerkev sv. Duha
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Duh
Tekstualni opis enote:
Cerkev je bila pozidana sredi 17. stol. V osi si sledijo ravno zaključen prezbiterij, nekoliko širša pravokotna ladja in zvonik. Kritina je korčna. Skromna oprema je iz 18. stol.
Datacija enote: 
sredina 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BRCE
Občina: ILIRSKA BISTRICA
Lokacija:
Cerkev stoji sredi vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine