Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3742
Ime enote: Kanal - Cerkev sv. Ane
  Fototeka OE Nova Gorica: 2009, Robert Červ
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
pokopališka kapela, sv. Ana
Tekstualni opis enote:
Gotsko cerkev sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij z rombasto-zvezdasto obokanim prezbiterijem z gotskimi okni, širša pravokotna ladja z novejšo zvončnico nad zahodno fasado ter večja lopa. Baročna slika sv. Ane iz 1780 na oltarju (1723).
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1542, 18. stol., zadnja četrtina 18. stol., 1782
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MORSKO
Občina: KANAL
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču južno od Kanala.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinski spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica, Uradno glasilo (Gorica), št. 8/85-275
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 28.8.1985 -
 
©Register kulturne dediščine