Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 376
Ime enote: Ljubljana - Nebotičnik
  Fototeka INDOK: 2001, Miran Kambič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
stolpnica, palača
Tekstualni opis enote:
Prva stolpnica v Ljubljani, zgrajena 1933 po načrtih arhitekta V. Šubica. Zgornji del Marjan Mušič, kavarniški B. Stupica. Kiparski okras L. Dolinarja in F. Goršeta (v veži).
Datacija enote: 
druga četrtina 20. stol., 1930-1933
Avtor(ji): 
Vladimir Šubic (arhitekt; 1930-1933), Ivo Medved (arhitekt; 1930-1933), Marjan Mušič (arhitekt; 1930-1933), Bojan Stupica (arhitekt; 1930-1933), Lojze Dolinar (kipar; 1930-1933), France Gorše (kipar; 1930-1933)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Štefanova ulica 1. Nebotičnik stoji na vogalu Slovenske ceste in Štefanove ulice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi stavbnega kompleksa Nebotičnika in Stanovanjskega bloka Štefanova 3 in 5 v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 129/2003-5497
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 23.12.2003 -
 
©Register kulturne dediščine