Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 377
Ime enote: Ljubljana - Palača Gosposka 15
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
palača, muzej
Tekstualni opis enote:
Baročna plemiška vogalna palača je bila sezidana v letih 1654-58 na mestu treh hiš iz 16. stol. Bogata klasicistična fasada je iz obdobja prezidav v 20. letih 19. stol. (F. Coconi). Palača je bila v letih 2000-2003 prenovljena.
Datacija enote: 
16. stol., tretja četrtina 17. stol., 1654-1658, prva četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Francesco Rosini (arhitekt; 1654-1658), Francesco Coconi (arhitekt; 1820-1830), Špela Videčnik / Arhitekturni biro OFIS (arhitekt; 2000-2003), Rok Oman / Arhitekturni biro OFIS (arhitekt; 2000-2003)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Gosposka ulica 15. Palača stoji nasproti Križank, na vogalu Gosposke in Salendrove ulice ter z vzhodne strani zapira Trg francoske revolucije.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in zgod. spomenik ter naravno znamenitost, Ur.l. SRS, št. 5/86-297, 27/89-1472, Ur.l. RS, št. 105/2001-5125
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.1986 -
 
©Register kulturne dediščine