Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3780
Ime enote: Kopriva - Cerkev sv. Elije
  Fototeka OE Nova Gorica: 2009, Majda Kunst
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Elija
Tekstualni opis enote:
Enoladijsko cerkev s triosminsko zaključenim prezbiterijem so začeli graditi 1802 v poznobaročnem slogu. 1820 je bila obokana, 1823 posvečena, zvonik dozidan 1852-53. Glavni oltar je iz 1751, stranska in prižnica iz 1. pol. 19. stol., baročne orgle.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., 1802-1823, tretja četrtina 19. stol., 1853-1854
Avtor(ji): 
Matija Gulič (gradbenik; 1823), Ivan Strnad (slikar; 1896)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KOPRIVA
Občina: SEŽANA
Lokacija:
Cerkev stoji na jugovzhodnem robu vasi Kopriva.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, Uradne objave (Primorske novice), št. 13/92-68, Ur.l. RS, št. 68/95-3115, 4/96 (popravek), 26/2014-1079
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/25/1992 -
 
©Register kulturne dediščine