Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3781
Ime enote: Kostanjevica na Krasu - Cerkev sv. Martina
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
Cerkev je bila zgrajena 1926 (posvečena 1927) v neoromanskem slogu na mestu v prvi svetovni vojni porušene baročne cerkve. Ohranjeni baročni kipi. Ostala oprema iz 30-ih let 20. stoletja.
Datacija enote: 
druga četrtina 20. stol., 1926
Avtor(ji): 
Alfonso Canciani (arhitekt; 1926)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KOSTANJEVICA NA KRASU
Občina: MIREN-KOSTANJEVICA
Lokacija:
Cerkev stoji na severnem robu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine