Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 382
Ime enote: Ljubljana - Paviljon na Cesti dveh cesarjev
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
paviljon
Tekstualni opis enote:
Centralni paviljon v empirskem slogu, zgrajen na pobudo mestnega magistrata kot darilo meščanov cesarju Francu Jožefu za rojstni dan, ki ga je praznoval v Ljubljani v času kongresa sv. Alianse. Je eden redkih empirskih objektov v Sloveniji.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., 1820-1821.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Paviljon stoji na križišču cest, ob Cesti dveh cesarjev na jugozahodnem robu Ljubljane.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi paviljona v Mestnem logu na Cesti dveh cesarjev za zgodovinski spomenik, Ur.l. SRS, št. 13/88-711
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 16.4.1988 -
 
©Register kulturne dediščine