Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3820
Ime enote: Britof pri Ukanju - Cerkev sv. Kancijana
  Fototeka OE Nova Gorica: 2010, Robert Červ
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, zlati oltar, sv. Kancijan
Tekstualni opis enote:
Gotsko cerkev sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij, pravokotna ladja z zvončnico nad zahodno steno in lopa. V notranjosti je kopija poznogotskega krilnega oltarja (original v Narodni galeriji), baročni zlati oltar in gotske freske.
Datacija enote: 
prva četrtina 16. stol., 1504-1505, sredina 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: UKANJE
Občina: KANAL
Lokacija:
Cerkev stoji sredi gručastega zaselka Britof pri Ukanju, na levem bregu reke Idrije.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinski spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica, Uradno glasilo (Gorica), št. 8/85-275
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/28/1985 -
 
©Register kulturne dediščine