Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 385
Ime enote: Ljubljana - Prešernov trg
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
trg
Tekstualni opis enote:
Tipičen nepravilen trg, ki se je razvil pred srednjeveškimi mestnimi vrati in baročno frančiškansko cerkvijo. Izravnan po porušenju obzidja 1823, preurejen in na novo obzidan ob koncu 19. stoletja. Leta 1987 preurejen po načrtih E. Ravnikarja.
Datacija enote: 
srednji vek, prva polovica 19. stol., 1823, zadnja četrtina 19. stol., zadnja četrtina 20. stol., 1987
Avtor(ji): 
Edvard Ravnikar (krajinski arhitekt; 1987)
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Trg s Prešernovim spomenikom leži na desnem bregu Ljubljanice, pred Tromostovjem. Nanj se iztekajo Čopova, Miklošičeva, Trubarjeva in Wolfova ulica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi urbanističnega kompleksa Prešernovega trga v Ljubljani za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 27/91-1209
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 28.6.1991 -
 
©Register kulturne dediščine