Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3857
Ime enote: Opatje selo - Cerkev sv. Andreja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Andrej
Tekstualni opis enote:
Porušeno baročno cerkev je po prvi svetovni vojni zamenjala 1922-25 pozidana cerkev, ki v zasnovi in fasadi posnema prejšnjo iz 19. stol. Triladijsko cerkev s petosminsko zaključenim prezbiterijem je poslikal T. Kralj.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1922-1925
Avtor(ji): 
Tone Kralj (slikar; 1958)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: OPATJE SELO
Občina: MIREN-KOSTANJEVICA
Lokacija:
Cerkev stoji sredi vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine