Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3858
Ime enote: Nova vas na Krasu - Cerkev sv. Silvestra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Silvester
Tekstualni opis enote:
Cerkev je bila zgrajena 1930 namesto starejše (omenjene 1753), porušene v prvi svetovni vojni. Sestavljajo jo tristrano sklenjen prezbiterij, ladja pravokotnega tlorisa, zakristija na jugu in zvonik beneškega tipa pred vhodno fasado.
Datacija enote: 
tretja četrtina 18. stol., 1753, druga četrtina 20. stol., 1930
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
dokumentarno (arhivsko) varstvo
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NOVA VAS
Občina: MIREN-KOSTANJEVICA
Lokacija:
Cerkev stoji jedru Nove vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine