Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 386
Ime enote: Ljubljana - Regulirana struga Ljubljanice
  Fototeka INDOK: 2002, Damjan Prelovšek
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: parki in vrtovi
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
brežina, struga
Tekstualni opis enote:
Regulirana betonska struga Ljubljanice (A. Keller, 1913-1918), urejena s terasami, mostovi, konzolnimi pomoli, ograjami, zazelenitvijo in drugimi detajli ureditve, ki poudarjajo Ljubljanico kot eno od osrednjih mestnih avenij (J. Plečnik, 1929-1945).
Datacija enote: 
prva polovica 20. stol., 1913-1918, 1929-1945
Avtor(ji): 
Alfred Keller (krajinski arhitekt; 1913), Jože Plečnik (krajinski arhitekt; 1931-1945)
Varstvene usmeritve:  
parki in vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Regulirana struga Ljubljanice se začenja na Špici in končuje za zapornico, ob Mrtvaškem mostu (Hradeckega most).
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 51/2009-2500, 88/2014-3553, 19/2016-720, 76/2017-3719
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 18.7.2009 -
 
©Register kulturne dediščine