Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 387
Ime enote: Ljubljana - Robbov vodnjak
  Fototeka INDOK: 2010, Branka Majerič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
javni vodnjak
Tekstualni opis enote:
Na stopniščnem podstavku je nameščen večji kamnit bazen, sredi njega obelisk s skulpturalnim okrasom in iztoki vode. Avtor baročnega vodnjaka, postavljenega 1751, je F. Robba. Na njegovem mestu je od 2006 kopija, original prenesen v Narodno galerijo.
Datacija enote: 
sredina 18. stol., 1743-1751, prva četrtina 21. stol., 2006
Avtor(ji): 
Francesco Robba (kipar; 1743-1751), Marmor Hotavlje (kamnosek; 2006), Restavratorski center ZVKDS (restavrator; 2006)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Vodnjak stoji na Mestnem trgu, pred Magistratom, na stičišču treh ulic (Ciril-Metodov trg, Mestni trg, Stritarjeva ulica).
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Robbovega vodnjaka treh kranjskih rek v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 26/2001-1587
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/13/2001 -
 
©Register kulturne dediščine