Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 388
Ime enote: Ljubljana - Vodnikova domačija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
ambient, domačija, dom pomembne osebnosti
Tekstualni opis enote:
Vodnikovo domačijo sestavljajo: hiša, gospodarsko poslopje, pritlična stavba, vrtni paviljon, kamnita miza z lipo in skupino kostanjev. Osrednja stavba iz 17. stoletja, je bila predelana ob koncu 19. stol.
Datacija enote: 
17. stol., zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Vodnikova cesta 61, 61a, 65, 65a. Domačija stoji pod Šišenskim hribom, med Vodnikovo in Cesto pod hribom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Sklep o razglasitvi Vodnikove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 50/2001-2737
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6/30/2001 -
 
©Register kulturne dediščine