Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3891
Ime enote: Pliskovica - Cerkev sv. Tomaža
  Fototeka OE Nova Gorica: 2009, Jasna Svetina
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Tomaž
Tekstualni opis enote:
Gotski podružnični cerkvi z zvezdasto rebrasto obokanim prezbiterijem, ki služi kot zakristija, njena ladja pa kot prezbiterij, so v 18. stol. prizidali novo ladjo. Zvonik je ob severni steni. Oprema je baročna, poslikave C. Del Neri in T. Kralj.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 15. stol., 18. stol., zadnja četrtina 19. stol., 1878
Avtor(ji): 
Clemente Del Neri (slikar; ?), Tone Kralj (slikar; ?)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PLISKOVICA
Občina: SEŽANA
Lokacija:
Cerkev stoji v severovzhodnem delu vasi Pliskovica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, Uradne objave (Primorske novice), št. 13/92-68, Ur.l. RS, št. 68/95-3115, 4/96 (popravek), 26/2014-1079
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/25/1992 -
 
©Register kulturne dediščine