Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3896
Ime enote: Podgrad pri Ilirski Bistrici - Cerkev sv. Cirila in Metoda
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Ciril in Metod
Tekstualni opis enote:
Cerkev je bila sezidana leta 1910 v historičnem slogu. Tloris v obliki latinskega križa. Zvonik ob južni stranici prezbiterija. Zidana je iz pravilnih kamnitih kvadrov in je neometana.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1910
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODGRAD
Občina: ILIRSKA BISTRICA
Lokacija:
Cerkev stoji v južnem delu vasi. Do nje vodi monumentalno stopnišče.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine