Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3943
Ime enote: Povir - Cerkev sv. Jakoba
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jakob
Tekstualni opis enote:
Baročno cerkvico sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij, višja in širša pravokotna ladja. Nad vhodno fasado zvončnica. Prezbiterij banjasto obokan, ladja ima zrcalni strop. Baročni kamniti oltar.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: POVIR
Občina: SEŽANA
Lokacija:
Cerkev stoji sredi vasi, severno od železniške proge.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine