Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3957
Ime enote: Gabrk - Cerkev sv. Trojice
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Trojica
Tekstualni opis enote:
V srednjeveškem duhu sezidano cerkev iz 17. stol. sestavljajo triosminsko zaključen prezbiterij in ladja, ujeta v enotno lupino. Zvončnica nad zahodno fasado ter lopa. Lesen oltar 17. stol..
Datacija enote: 
17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GABRK
Občina: ILIRSKA BISTRICA
Lokacija:
Cerkev stoji na samem vzhodno od vasi Gabrk, ob cesti ki vodi iz Tater proti Pregarjem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Ilirska Bistrica, Uradne objave (Primorske novice), št. 2/93-39, Uradne objave (Snežnik), št. 6/2000-3
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/22/1993 -
 
©Register kulturne dediščine