Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 398
Ime enote: Ljubljana - Tromostovje
  Fototeka INDOK: 2001, Miran Kambič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
most
Tekstualni opis enote:
V urbano celoto domišljeno vkomponirana kompozicija treh mostov, zgrajena 1931-1932 po načrtih arhitekta Plečnika na osnovi 1842 zgrajenega Frančiškanskega mostu. Prenova 1991.
Datacija enote: 
druga četrtina 19. stol., 1842, druga četrtina 20. stol., 1931-1932, zadnja četrtina 20. stol., 1991
Avtor(ji): 
Jože Plečnik (arhitekt; 1931-1932), Ciril Tavčar (arhitekt; 1931-1932), Janez Valentinčič (arhitekt; 1931-1932), Giovanni Picco (arhitekt; 1842)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Tromostovje je na okljuku Ljubljanice in povezuje Stritarjevo ulico s Prešernovim trgom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 51/2009-2500, 88/2014-3553, 19/2016-720, 76/2017-3719
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7/18/2009 -
 
©Register kulturne dediščine