Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3996
Ime enote: Skopo - Cerkev sv. Mihaela
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, pokopališče, sv. Mihael
Tekstualni opis enote:
Baročno cerkev sestavljajo pravokoten prezbiterij, višja in širša pravokotna ladja in zvonik. Notranjost hrani bogato baročno opremo.
Datacija enote: 
druga četrtina 18. stol., 1727
Avtor(ji): 
Ivan Strnad (slikar; 1897)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SKOPO
Občina: SEŽANA
Lokacija:
Cerkev s pokopališčem stoji na nekoliko dvignjenem platoju na severozahodni strani vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine