Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 400
Ime enote: Ljubljana - Vidmarjeva vila
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
vila, kraj zgodovinskega dogodka
Tekstualni opis enote:
V stavbi je bila 26. aprila 1941 ustanovljena Protiimperialistična fronta, kasneje preimenovana v Osvobodilno fronto. Pred hišo stoji spomenik, delo Jožeta Plečnika.
Datacija enote: 
20. stol., 1951, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Cesta 27. aprila 51. Rožna dolina.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za zgodovinske spomenike, Ur.l. SRS, št. 17/85-859
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 25.5.1985 -
 
©Register kulturne dediščine