Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 4017
Ime enote: Spodnja Idrija - Cerkev Device Marije vnebovzete
  Fototeka OE Nova Gorica: 2009, Branko Zbačnik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, Marijino vnebovzetje
Tekstualni opis enote:
Cerkev, zgrajena v 17. stol. na mestu starejše, sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij, ladja pravokotnega tlorisa s kapelama in zvonik z letnico 1674. Pod ladjo je kripta. Banjaste oboke v ladji in prezbiteriju je poslikal J. Mrak 1762 in 1766.
Datacija enote: 
tretja četrtina 17. stol., 1674, tretja četrtina 18. stol., 1762, 1766
Avtor(ji): 
Jožef Mrak (slikar; 1762)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SPODNJA IDRIJA
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Cerkev stoji na griču zahodno nad vasjo Spodnja Idrija. Obdaja jo cerkveno obzidje, do katerega vodita dve stopnišči iz vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, Ur.l. SRS, št. 16/86-791, 17/88-944, Ur.l. RS, št. 56/93-2057, 45/97-2470, 131/2003-5607, 45/2007-2487, 115/2007-5744
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/26/1986 -
 
©Register kulturne dediščine