Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 4020
Ime enote: Srpenica - Cerkev sv. Florijana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Florijan
Tekstualni opis enote:
Prvotno gotsko cerkev so sezidali po letu 1474, sedanja cerkev pa je iz leta 1755. Trostrano zaključenemu prezbiteriju sledi pravokotna ladja, zvonik je prizidan ob severno steno ladje.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 15. stol., tretja četrtina 18. stol., 1755
Avtor(ji): 
Janez Valentinčič (arhitekt; 1968)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SRPENICA
Občina: BOVEC
Lokacija:
Cerkev stoji sredi vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine