Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 403
Ime enote: Ljubljana - Palača Škofija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
palača, dvorec, kapela
Tekstualni opis enote:
Sedež ljubljanske nadškofije, v osnovi renesančni dvorec (1512), z dvonadstropnim baročnim arkadnim dvoriščem (1695), s fasado v kitastem slogu (1778) in z dragoceno zgodovinsko in likovno notranjo opremo.
Datacija enote: 
prva četrtina 16. stol., 1512, zadnja četrtina 17. stol., 1695, zadnja četrtina 18. stol., 1778
Avtor(ji): 
Avguštin Prygl (arhitekt; 1512), Leopold Hofer (arhitekt; 1778), Raimund Jeblinger (arhitekt; 1895)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Ciril Metodov trg 4. Palača stoji na severnem robu trga, med stolnico in Codellijevim kanonikatom ter Pogačarjevim trgom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in zgod. spomenik ter naravno znamenitost, Ur.l. SRS, št. 5/86-297, 27/89-1472, Ur.l. RS, št. 105/2001-5125
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.1986 -
 
©Register kulturne dediščine