Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 4063
Ime enote: Temnica - Cerkev sv. Petra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Peter
Tekstualni opis enote:
V prvi vojni porušeno cerkev so ponovno zgradili v letih 1920-25 (posvečena 1927) v neoromanskem slogu. Tristrano zaključenemu prezbiteriju sledita ladja in zvonik. Pred vhodom arkadna lopa. Notranjost preuredil T. Kralj.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1920-1925
Avtor(ji): 
Emilio Karaman (arhitekt; 1920-1925), Tone Kralj (arhitekt; 1963), Leopoldo Perco (slikar; 1928-1929)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TEMNICA
Občina: MIREN-KOSTANJEVICA
Lokacija:
Cerkev stoji v jugozahodnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine