Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 4076
Ime enote: Kazlje - Cerkev sv. Lovrenca
  Fototeka OE Nova Gorica: 2009, Majda Kunst
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Lovrenc
Tekstualni opis enote:
Cerkev z začetka 17. stol, posvečena 1634, prezidana po 1799. Zvonik prizidan 1864. Tristrano zaključen prezbiterij in zakristija iz 1746 sta krita s skrlami. Poznobaročno oblikovana notranjost opremljena in poslikana (I. Strnad) konec 19. stol.
Datacija enote: 
prva četrtina 17. stol., 1605-1606, sredina 18. stol., 1746, 1774, prelom 18. stol. in 19. stol., druga polovica 19. stol., 1864
Avtor(ji): 
Mihael Blažko (gradbenik; 1864), Jožef Vrabec (gradbenik; 1864), Ivan Strnad (slikar; 1895)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KAZLJE
Občina: SEŽANA
Lokacija:
Cerkev stoji v zaselku Britih, jugovzhodno od Kazelj, ob poti Kazlje-Štorje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, Uradne objave (Primorske novice), št. 13/92-68, Ur.l. RS, št. 68/95-3115, 4/96 (popravek), 26/2014-1079
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 25.4.1992 -
 
©Register kulturne dediščine