Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 4078
Ime enote: Trnje - Cerkev sv. Trojice
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Trojica
Tekstualni opis enote:
Cerkev je bila pozidana leta 1895 v neoromanskem slogu. Kot gradbeni material je bilo uporabljeno kamenje ruševine cerkve sv. Trojice na Lonici.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1895
Avtor(ji): 
Raimund Jeblinger (arhitekt; 1894-1901), Jakob Moravec (kamnosek; 1894-1901)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TRNJE
Občina: PIVKA
Lokacija:
Cerkev stoji na vzpetini južno nad vasjo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine